Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Giấy mời xã huyện

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 45/GM-UBND
Ngày ban hành: 29/03/2018
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 29/03/2018
Tổ chức cuộc họp để kiểm tra các tập thể, cá nhân có liên quan sau Kết luận thanh tra số 33/KL-TT ngày 13/12/2017 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Kết luận kiểm toán nhà nước và một số nội dung liên quan
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:45.GM-UBND.signed.pdf[ Tải về ]437.98 Kb

Nội dung trích yếu :
Tổ chức cuộc họp để kiểm tra các tập thể, cá nhân có liên quan sau Kết luận thanh tra số 33/KL-TT ngày 13/12/2017 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Kết luận kiểm toán nhà nước và một số nội dung liên quan.