Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Text/HTML

Tên thủ tục hành chính
 

Trình tự thực hiện  Bước 1:
   
 Bước 2:
   
 Bước 3:
  
 Bước 4:
  
 Thành phần và số lượng
  
 
Biểu mẫu  

 Thời hạn xử lý
   
 Kết quả thực hiện
  
 Cơ quan thẩm quyền
 
 Cơ quan thực hiện
  
 Lệ phí

   

 Yêu cầu, điều kiện
  
 Căn cứ pháp lý
  

Chứng chỉ hành nghề y

STTTên Thủ tục
No records to display.

Text/HTML

Tên thủ tục hành chính + Ủy ban nhân dân cấp xã: 03 ngày (cấp đổi theo bản đồ địa chính chính quy, xác nhận sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp giấy chứng nhận đến nay).
Trình tự thực hiện  Bước 1:
   + Ủy ban nhân dân cấp xã: 03 ngày (cấp đổi theo bản đồ địa chính chính quy, xác nhận sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp giấy chứng nhận đến nay).
   + Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất cấp huyện: 03 ngày (trường hợp cấp đổi theo bản đồ địa chính chính quy thì được cộng thêm 03 ngày của thời gian cấp xã);
   + Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 02 ngày;
   + Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 ngày.
 Bước 2:

 Bước 3:

 Bước 4:

 Thành phần và số lượng


Biểu mẫu


 Thời hạn xử lý

 Kết quả thực hiện

 Cơ quan thẩm quyền
   
 Cơ quan thực hiện

 Lệ phí

 Yêu cầu, điều kiện

 Căn cứ pháp lý

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch

 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website