Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Text/HTML

Tên thủ tục hành chính
 

Trình tự thực hiện  Bước 1:
   
 Bước 2:
   
 Bước 3:
  
 Bước 4:
  
 Thành phần và số lượng
  
 
Biểu mẫu  

 Thời hạn xử lý
   
 Kết quả thực hiện
  
 Cơ quan thẩm quyền
 
 Cơ quan thực hiện
  
 Lệ phí

   

 Yêu cầu, điều kiện
  
 Căn cứ pháp lý
  

Giấy phép xây dựng nhà riêng

STTTên Thủ tục
No records to display.

Danh bạ

  Basic Settings

In this section, you can set up required sender and recipients, as well as subject for your message.
  Addressees

 Selected Role
Administrators
Hỏi đáp_Đất đai
Hỏi đáp_Pháp luật
Hỏi đáp_Tổng hợp
Nhận giấy mời
Nhận giấy mời địa phương
Nhận văn bản chỉ đạo
QL Giấy mời
QL Giấy mời địa phương
QL Lịch công tác
QL Lịch công tác địa phương
QL Tin tức
QL Văn bản
QL Văn bản chỉ đạo
Registered Users
Subscribers


 

 


  Message

You can use the Editor below to write your message.

   
  
 
 
   

  Advanced Settings

 Send Email  Preview Email

 

Tin mới

    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch