Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thừa kế quyền Sử dụng đất

STTTên Thủ tục
No records to display.

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp

Tên thủ tục hành chính
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân

 
Trình tự thực hiện
     - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện thì phải ghi biên nhận và gửi hồ sơ về cấp xã để giải quyết theo thủ tục của cấp xã và thực hiện các bước như sau:
 Bước 1:
     - Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào mục II Mẫu số 09/ĐK chuyển về cấp huyện.
 Bước 2:
   
    - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
 Bước 3:
     - Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn đã nộp theo bước sau:
    + Người đến nhận kết quả nộp lại phiếu nhận hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại phiếu hẹn và trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí. Người nhận hồ sơ nộp tiền.
     + Công chức trả kết quả và yêu cầu người đến nhận ký nhận kết quả.
 Thành phần và số lượng
      - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK);
      - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
   - Số lượng: 01 bộ
Biểu mẫu    - Mẫu số 09/ĐK

 Thời hạn xử lý
    - Trong thời gian 03 ngày làm việc (Thời gian thực hiện không kể thời gian xác định giá đất, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
 Kết quả thực hiện
    - Quyết định, Giấy chứng nhận.
 Cơ quan thẩm quyền
    - UBND huyện
 Cơ quan thực hiện
    -  Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
 Lệ phí

    - Theo quy định.

 Yêu cầu, điều kiện
   - Hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 Căn cứ pháp lý
    - Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch

 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website