Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký bổ sung

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

 
Trình tự thực hiện
     - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện thì phải ghi biên nhận và gửi hồ sơ về cấp xã để giải quyết theo thủ tục của cấp xã và thực hiện các bước như sau
 Bước 1:
     -  Sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết xong thì gửi hồ sơ về huyện (Đã giải quyết tại cấp xã gồm xác nhận của Ủy ban nhân dân xã tại Mục II Mẫu số 04a/ĐK và niêm yết công khai kiểm tra hồ sơ).
 Bước 2:
    - Phòng Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ trình UBND cấp huyện ký
 Bước 3:
    - Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để giải quyết các bước nội nghiệp, chuyển và trả kết quả theo quy định.
 Bước 4:
    - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trả kết quả theo bước sau:
    + Người đến nhận kết quả nộp lại phiếu nhận hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại phiếu hẹn và trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí(nếu có). Người nhận hồ sơ nộp tiền(nếu có) .
   + Công chức trả kết quả và yêu cầu người đến nhận ký nhận kết quả.
 Thành phần và số lượng
     - Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK);
     - Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;
     - Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng); - Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

    - Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);

   - Số lượng: 01 bộ
Biểu mẫu   - Mẫu số 04/ĐK

 Thời hạn xử lý
    - Trong thời gian 25 ngày làm việc (Thời gian thực hiện không kể thời gian xác định giá đất, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
 Kết quả thực hiện
    -  Giấy chứng nhận.
 Cơ quan thẩm quyền
    - UBND huyện
 Cơ quan thực hiện
    - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
 Lệ phí

    - Theo quy định.

 Yêu cầu, điều kiện
    - Không
 Căn cứ pháp lý
   - Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chuyển mục đích sử dụng đất

STTTên Thủ tục
No records to display.

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website