Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Text/HTML

Tên thủ tục hành chính
  Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Trình tự thực hiện  Bước 1:
     - Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 Bước 2:
    - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
   + Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:    * Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao cho người nộp.  
     * Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
 Bước 3:
    - Phòng Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện ký.
 Bước 4:
    - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trả kết quả theo bước sau:
    + Người đến nhận kết quả nộp lại phiếu nhận hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại phiếu hẹn và trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí(nếu có). Người nhận hồ sơ nộp tiền(nếu có) .
   + Công chức trả kết quả và yêu cầu người đến nhận ký nhận kết quả.
 Thành phần và số lượng
   - Đơn xin giao đất thuê đất  (Mẫu số 01)
   - Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đất;
   - Số lượng: 01 bộ
Biểu mẫu    - Mẫu số 01

 Thời hạn xử lý
    - Trong thời gian 20 ngày làm việc (Thời gian thực hiện không kể thời gian xác định giá đất, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
 Kết quả thực hiện
    - Quyết định, Giấy chứng nhận.
 Cơ quan thẩm quyền
    - UBND huyện
 Cơ quan thực hiện
    - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
 Lệ phí

    - Theo quy định.

 Yêu cầu, điều kiện
   - Đảm bảo quy định theo khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
 Căn cứ pháp lý
   - Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cấp, đổi giấy chứng nhận

STTTên Thủ tục
No records to display.

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch