Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Text/HTML

Tên thủ tục hành chính
  THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Trình tự thực hiện  Bước 1:
      Tổ chức, cá nhân đến tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để hướng dẫn làm Hồ sơ đăng ký Giấy phép kinh doanh Karaoke hoặc tham khảo trên Cổng thông tin điện tử huyện.
 Bước 2:
     Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu chính.
 Bước 3:
    Chuyên viên tiếp nhận Hồ sơ xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
 Bước 4:
     Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Đội liên ngành huyện kiểm tra thực tế tại điểm đăng ký Giấy phép kinh doanh Karaoke và lập biên bản thẩm định kiểm tra.
 Bước 5:
      Căn cứ vào Biên bản thẩm định kiểm tra của Đoàn kiểm tra trình cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke. Trường hợp từ chối trình cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 Thành phần và số lượng

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh karaoke.

   + Đối với chủ điểm là cá nhân: theo mẫu 01.

   + Đối với chủ điểm là tổ chức: theo mẫu 02.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận kinh doanh Karaoke.
 - Số lượng: 02 bộ
Biểu mẫu  Biểu mẫu 01

 Biểu mẫu 02
 Thời hạn xử lý
- 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ theo quy định (không kẻ các ngày nghỉ).
 Kết quả thực hiện
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh Karaoke.
 Cơ quan thẩm quyền
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.
 Cơ quan thực hiện
 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
 Lệ phí

- Theo Khoản 1 Điều 3  Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính), cụ thể:
    + Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000 đồng/giấy;
    + Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy.


 Yêu cầu, điều kiện
- Phòng karaoke phải có diện tích từ 20m2 trở lên không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ.
- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.
- Không được đặt khoá, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.
- Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.
- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ.
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 - Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT - Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch