Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục hành chính về lĩnh vực TNMT
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


         Xin mời kích vào các mục sau đây để xem hướng dẫn cụ thể:

1. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng  2. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 3. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI  Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền  4. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là nười sử dụng; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất
5. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất 6. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất 7. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình  8. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 9. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi  hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về vụ tài chính. thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dụng đã đăng ký 10. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất 11. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp "dồn điền đổi thửa"; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất với của vợ hoặc chồng thành của chung của vợ và chồng 12. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 13. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục đăng ký, xóa dăng ký thế chấp 14. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất, cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê 15. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng 16. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 17. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất 18. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG Thủ tục lập, đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường 19. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG Thủ tục lập và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 20. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG Thủ tục phê duyệt dự án cải tạo phục hồi môi trường 21. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG Thủ tục phê duyệt dự án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch