Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Kế hoạch

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 233 items in 12 pages
39/KH-UBND 31/03/2020 Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " năm 2020
41/KH-HĐND 19/03/2020 Triển khai thực Chương trình giám sát năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện
39/KH-BKTXH 16/03/2020 Triển khai thực Chương trình giám sát năm 2020 của Ban KT-XH HĐND huyện
15/CTr-BKTXH 16/03/2020 Giám sát năm 2020 của Ban KT-XH HĐND huyện
40/KH-BDT 16/03/2020 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện
16/CTr-BDT 16/03/2020 Công tác của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2020
17/CTr-BDT 16/03/2020 Hoạt động giám sát năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện
38/KH-HĐND 13/03/2020 Giám sát việc triển khai thực hiện NQ số 31/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về tập trung trả nợ vốn đầu tư XDCB trong những năm qua, 2017-2019
26/KH-UBND 13/03/2020 Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020
26/KH-UBND 13/03/2020 Thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện năm 2020
25/KH-UBND 12/03/2020 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2020)
02/KH-BCĐ 11/03/2020 Phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn huyện năm 2020
24/KH-UBND 10/03/2020 Dự án an toàn thực phẩm và hoạt động truyền thông về ATTP trên địa bàn năm 2020
37/KH-HĐND 04/03/2020 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
01/CTr-TTHĐ 04/03/2020 Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2020
20/KH-UBND 28/02/2020 Thống nhất tháo dỡ cụm panô tại ngã ba đường số 2 và đường Tiêng-Dang
23/KH-UBND 28/02/2020 Hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách người có công trên trên địa bàn huyện Tây Giang vươn lên thoát nghèo bền vững trong năm 2020
22/KH-UBND 28/02/2020 Triển khai thực hiện QĐ số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của TTCP
23/KH-UBND 28/02/2020 Hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách người có công trên địa bàn huyện Tây Giang vươn lên thoát nghèo bền vững năm 2020
19/KH-UBND 27/02/2020 Triển khai thực hiện QĐ 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù ...    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới