Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chính quyền điện tử

 

Kế hoạch

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 120 items in 6 pages
12/KH-UBND 19/02/2019 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về trợ giúp pháp lý năm 2019 tại 02 xã: Avương và Dang
09/KH-UBND 25/01/2019 Công tác cải cách hành chính năm 2019
07/KH-UBND 21/01/2019 Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư theo NQ 12 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện năm 2019
06/KH-UBND 17/01/2019 Triển khai tập huấn hệ thống phần mềm: Q-Office, Hành chính công, Chữ ký số và bàn giao Chứng thư số chuyên dùng, phần mềm Hành chính công
01/CTr-UBND 16/01/2019 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
04/KH-UBND 11/01/2019 Tổ chức kiểm tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn huyện
02/KH-UBND 10/01/2019 Thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019
03/KH-UBND 10/01/2019 Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
122/KH-UBND 28/11/2018 Đăng cai Liên hoan tuyên truyền lưu động cụm miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ X-2018
121/KH-UBND 27/11/2018 Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
118/KH-UBND 20/11/2018 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2019
22/KH-HĐND 14/11/2018 Tổ chức Hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã 6 tháng cuối năm 2018
117/KH-UBND 14/11/2018 Triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn huyện Tây Giang, giai đoạn 2018-2020
201/KH-UBND 12/11/2018 Thực hiện NQ số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH TW Đảng về cải cách chính sách BHXH
197/KH-UBND 08/11/2018 Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn huyện
21/KH-HĐND 05/11/2018 Giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND huyện
92/KH-UBND 02/11/2018 Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một sử, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành ...
90/KH-UBND 10/10/2018 Triển khai phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện
19/KH-HĐND 08/10/2018 Giám sát hiệu quả việc cấp máy móc, công cụ lao động từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công và việc phát huy hiệu quả của nguồn vốn vay từ Phòng Giao ...
88/KH-UBND 05/10/2018 Đánh giá xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em năm 2018 trên địa bàn huyện Tây Giang

Giới thiệu chungTra cứu văn bản

    
    

 

Phần mềm Hành chính công

 

 

Thông tin - Thông báo

 

 

Tin mới