Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chính quyền điện tử

 

Kế hoạch

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 112 items in 6 pages
122/KH-UBND 28/11/2018 Đăng cai Liên hoan tuyên truyền lưu động cụm miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ X-2018
121/KH-UBND 27/11/2018 Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
118/KH-UBND 20/11/2018 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2019
22/KH-HĐND 14/11/2018 Tổ chức Hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã 6 tháng cuối năm 2018
117/KH-UBND 14/11/2018 Triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn huyện Tây Giang, giai đoạn 2018-2020
201/KH-UBND 12/11/2018 Thực hiện NQ số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH TW Đảng về cải cách chính sách BHXH
197/KH-UBND 08/11/2018 Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn huyện
21/KH-HĐND 05/11/2018 Giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND huyện
92/KH-UBND 02/11/2018 Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một sử, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành ...
90/KH-UBND 10/10/2018 Triển khai phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện
19/KH-HĐND 08/10/2018 Giám sát hiệu quả việc cấp máy móc, công cụ lao động từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công và việc phát huy hiệu quả của nguồn vốn vay từ Phòng Giao ...
88/KH-UBND 05/10/2018 Đánh giá xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em năm 2018 trên địa bàn huyện Tây Giang
86/KH-UBND 02/10/2018 Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 trên địa bàn huyện
86/KH-UBND 02/10/2018 Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 trên địa bàn huyện
0-CTr/HU 02/10/2018 Chương trình Hội nghị huyện ủy lần thứ 15
84/KH-UBND 21/09/2018 Sắp xếp, sáp nhập tổ chức lại thôn trên địa bàn huyện Tây Giang
82/KH-UBND 11/09/2018 Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2018
83/KH-UBND 11/09/2018 Tổ chức Hội nghị hiệp đồng bảo vệ an ninh chính, bảo vệ chế độ XHCN trên địa bàn huyện
80/KH-UBND 10/09/2018 Loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện giai đoạn 2018-2020
81/KH-UBND 10/09/2018 Phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2018

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

    

Thông báo

    
    

 

Phần mềm Hành chính công

 

 

Thông tin - Thông báo

 

 

Tin mới