Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 61/TB-UBND
Ngày ban hành: 30/06/2020
Người ký: Alăng Arấy
Ngày hiệu lực: 30/06/2020
Triển khai sử dụng Hệ thống Thư điện tử (Email) công vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND 10 xã
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:200421. DS da tao email Tay Giang.xlsx[ Tải về ]48.32 Kb
File thứ 2:Thong bao trien khai email cong vu 2020.signed.signed.pdf[ Tải về ]423.31 Kb

Nội dung trích yếu :
Triển khai sử dụng Hệ thống Thư điện tử (Email) công vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND 10 xã