Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 906/UBND-NC
Ngày ban hành: 20/11/2019
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 20/11/2019
V/v triển khai thực hiện đánh giá cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:bieu_mau_danh_gia_.doc[ Tải về ]58 Kb
File thứ 2:Cong van.signed.signed.pdf[ Tải về ]491.42 Kb
File thứ 3:Bieu mau.xls[ Tải về ]29 Kb
File thứ 4:Mau 02-HD KĐ.ĐG.doc[ Tải về ]67 Kb
File thứ 5:Mau 4a.pdf[ Tải về ]691.42 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v triển khai thực hiện đánh giá cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã