Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chính quyền điện tử

 

Văn bản huyện

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 107/TB-UBND
Ngày ban hành: 08/11/2018
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 08/11/2018
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Lê Hoàng Linh tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất 2019
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:107.TB-UBND.signed.pdf[ Tải về ]2.74 Mb

Nội dung trích yếu :
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Lê Hoàng Linh tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất 2019


Tra cứu văn bản

Giới thiệu chung

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

Thông tin - Thông báo