Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản huyện

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 56/CV-HĐND
Ngày ban hành: 05/11/2018
Người ký: Zơrâm Ka Gió
Ngày hiệu lực: 05/11/2018
V/v thay đổi Kế hoạch giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:56.CV-HĐND.pdf[ Tải về ]520.43 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v thay đổi Kế hoạch giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện


    

Văn bản mới

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới