Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản huyện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1577 items in 79 pages
Số 11-NQ/HU 02/01/2013 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013
800/QĐ-TTg 04/06/2012 Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 ...
Số 10-NQ/HU 07/05/2012 Nghị quyết về xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ
Số 09-NQ/HU 16/04/2012 Nghị Quyết về công tác dân vận
Số 08-NQ/HU 27/12/2011 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2012
Số 07- NQ/HU 15/10/2011 Nghị Quyết về phát triển chăn nuôi
Số 06-NQ/HU 15/10/2011 Nghị Quyết về công tác cán bộ 2011-2015
Số 05-NQ/HU 20/04/2011 Nghị Quyết phát triển xã Atiêng
07/KH-UBND 31/03/2011 Thực hiện Chỉ thị số 37/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm (PCTP) ...
Số 03-NQ/HU 30/03/2011 Nghị Quyết về xóa đói giảm nghèo 2011-2015
Số 02-NQ/HU 30/03/2011 Nghị Quyết xây dựng trạm y tế đạt chuẩn
Số 04-NQ/HU 30/03/2011 Nghị Quyết xây dựng trường học đạt chuẩn
04/KH-UBND 17/03/2011 Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và theo dõi thi hành pháp luật năm 2011 trên ...
Số 01-NQ/HU 27/12/2010 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011
* 30/07/2010 Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV
Số 491/QĐ-TTg 16/04/2009 Sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
09-NQ/HU 13/04/2009 Về tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa Ctu