Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản huyện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1577 items in 79 pages
746/UBND-TH 02/11/2018 V/v triển khai cắm mốc ranh giới hành chính tại các xã: Lặng, Atiêng, Đăng, A nông, Bhalêê cà A vương (đợt 2)
248/BC-UBND 02/11/2018 Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; tình hình KT-XH-QPAN tháng 10 và nhiệm vụ trọng tháng 11/2018
1444/QĐ-UBND 01/11/2018 Phê duyệt danh sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo NĐ số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ năm 2017-20218 trên địa bàn huyện
190/GM-UBND 01/11/2018 Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh đến năm 2020
191/GM-UBND 01/11/2018 Tổ chức họp để thông qua nội dung danh mục công trình Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện
192/GM-UBND 01/11/2018 Tổ chức họp để bàn, thống nhất một số nội dung liên quan triển khai thực hiện Dự án: Khai thác quỹ đất khu dân cư dọc tuyến đường ĐT.606 và trị đạo một ...
246/BC-UBND 31/10/2018 Kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ hưởng cơ chế hỗ trợ NQ 12/2017/NQ-HĐND ngày 18/4/2017 của HĐND tỉnh
245/BC-UBND 31/10/2018 Tổng thể về công tác quản lý cai nghiện ma túy, giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn huyện
734/UBND-NC 31/10/2018 V/v khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành năm 2018
741/UBND-VX 31/10/2018 V/v thực hiện Thông số 400-TH/HU ngày 23/10/2018 của Huyện ủy Tây Giang
744/UBND-TH 31/10/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện các nội dung tả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện
242/BC-UBND 31/10/2018 Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện chi cho nhiệm vụ ử dụng, chuyển giao công nghệ từ nguồn kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2018 và dự toán ...
727/UBND-VX 31/10/2018 V/v đề nghị báo cáo đánh giá công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện
728/UBND-KT 31/10/2018 V/v thống nhất chủ trương hỗ trợ ống dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018
729/UBND-KT 31/10/2018 V/v tăng cường quản lý, sử dụng thuốc trừ cỏ trên địa bàn huyện
730/UBND-KT 31/10/2018 V/v tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc khai thác gỗ làm nhà tại chỗ trái phép trên địa bàn huyện
244/BC-UBND 31/10/2018 Kết quả thực hiện công tác đối ngoại năm 2018 và kế hoạch đối ngoại năm 2019
103/TB-UBND 31/10/2018 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Arất Blúi tại cuộc họp BCĐ Chăm sóc sức khỏe nhân dân
737/UBND-VX 31/10/2018 V/v thực hiện Chính sách đối với người có uy tín, người dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
735/UBND-NC 31/10/2018 V/v triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2018