Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản huyện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1577 items in 79 pages
UBND-KT 19/09/2018 V/v góp ý dự thảo Luật Chăn nuôi
624/UBND-NC 18/09/2018 V/v đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
85/TB-UBND 18/09/2018 Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Arất Blúi tại cuộc họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình vui Tết Trung thu năm 2018
155/GM-UBND 17/09/2018 Tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020
623/UBND-NC 17/09/2018 V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018
53/HĐND-TT 17/09/2018 V/v báo cáo các nội dung phục vụ Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND tỉnh
153/GM-UBND 17/09/2018 Tổ chức cuộc họp để triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2018 trên địa bàn huyện
149/GM-UBND 13/09/2018 Tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
149/GM-UBND 13/09/2018 Tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
202/BC-UBND 13/09/2018 Kết quả thực hiện công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
612/UBND-KT 13/09/2018 V/v triển khai nâng cấp, sửa chữa công trình: Hệ thống nước sinh hoạt xã Gari
613/UBND-KT 13/09/2018 V/v thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 11/9/2018 của Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam số 03
615/UBND-KT 13/09/2018 V/v góp ý dự thảo Đề án hỗ trợ công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
616/UBND-KT 13/09/2018 V/v bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Đường từ Trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã A tiêng, Bhalee, A vương)
617/UBND-KT 13/09/2018 V/v thực hiện Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định 3099 ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh
618/UBND-KT 13/09/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ theo NĐ số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chỉnh phủ
150/GM-UBND 13/09/2018 Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến
610/UBND-TH 12/09/2018 V/v triển khai thực hiện Thông báo 382-TB/HU ngày 04/9/2018 của Huyện ủy
609/UBND-TH 12/09/2018 V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên liệu
610/UBND-TH 12/09/2018 V/v triển khai thực hiện Thông báo 382-TB/HU ngày 04/9/2018 của Huyện ủy