Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 2555 items in 128 pages
176/BC-UBND 28/08/2019 Phục vụ công tác thanh tra của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
634/UBND-NC 28/08/2019 Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019
633/UBND-VX 28/08/2019 Đề cử mô hình tham gia "Chương trình bình chọn mô hình tiêu biểu về bảo vệ thiên nhiên, môi trường trong học đường"
631/UBND-VX 28/08/2019 Phúc đáp Tờ trình số 55/TTr-TTYT ngày 20/8/2019 của trung tâm Y tế
157/GM-UBND 28/08/2019 BDT tỉnh làm việc với UBND huyện về công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng
156/GM-UBND 28/08/2019 Tổ chức họp bàn, giải quyết một số vướng mắc trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác Làng du lịch sinh thái Pơmu
05/KH-BCĐ 28/08/2019 Triển khai thanh tra, kiểm tra liên nghành về ATTP Tết Trung 2019
112-BC/ĐU 28/08/2019 báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn 35 cua BTCTW
07/CT-UBND 28/08/2019 Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020
621/UBND-KT 27/08/2019 Cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước
623/UBND-KT 27/08/2019 Triển khai thực hiện lập Báo cáo tài chính nhà nước
622/UBND-KT 27/08/2019 Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
79/KH-UBND 27/08/2019 Tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện
620/UBND-TH 27/08/2019 Tiếp tục thu, nộp Quỹ "Phòng, chống thiên tai" năm 2019 (lần 2)
70/TB-HĐND 27/08/2019 Thay đổi thời gian giám sát của HĐND huyện về triển khai thực hiện Quyết định 2663/QĐ-UBND
173/TB-UBND 27/08/2019 Về nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2019
627/UBND-KT 20/08/2019 Ý kiến về một số nội dung Thông tư 02/2008/TT-BCD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng
626/UBND-KT 27/08/2019 Thực hiện Công điện số 989/CĐ-TTg ngày 14/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ
625/UBND-TH 27/08/2019 Báo cáo tình hình thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
624/UBND-TH 27/08/2019 Xây dựng Đề án tổ chức lại các BQL rừng trên địa bàn huyện

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

    


 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website