Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 3592 items in 180 pages
94/GM-UBND 12/06/2020 UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS) ...
703/QĐ-UBND 11/06/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Hỗ trợ giống cây lâm nghiệp (Giỗi xanh)
704/QĐ-UBND 11/06/2020 Phê duyệt Hồ sơ dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; gói thầu: Hôc trợ giống Vịt xiêm (ngan Pháp) cho xã Atiêng
93/GM-UBND 11/06/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá cải cách hành chính năm 2019
54/KH-UBND 11/06/2020 Tổ chức Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020 (từ ngày 01/6-30/6/2020)
55/KH-UBND 11/06/2020 Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, điển hình khuyến học tiên tiến
454/UBND-VX 11/06/2020 V/v triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn huyện Tây Giang
451/UBND-TH 09/06/2020 Chuẩn bị nội dung sơ kết công tác sản xuất nông nghiệp và tổng kết công tác phòng chống thiên tai
447/UBND-TH 09/06/2020 Báo cáo tiến độ triển khai các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
453/UBND-TH 09/06/2020 Chuẩn bị nội dung tổ chức Lễ báo công thông tuyến tuyến đường giao thông đến các xã vùng cao
449/UBND-VX 09/06/2020 Tăng cường phòng, chống dịch bệnh do virut Zika, sốt xuất huyết
452/UBND-KTN 09/06/2020 Giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025
448/UBND-NC 09/06/2020 Triển khai thực hiện cấp bản sao điện tử theo Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ
446/UBND-TH 09/06/2020 Triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị
442/UBND-VX 09/06/2020 V/v tập trung sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
443/UBND-VX 09/06/2020 Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy 2020"
443/UBND-VX 09/06/2020 Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy 2020"
444/UBND-VX 09/06/2020 Phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo NĐ 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
445/UBND-KT 09/06/2020 Thống nhất Danh mục dự án của các xã thuộc Đề án thôn đặc biệt khó khăn theo QĐ 1385/QĐ-TTg của Thủ thưởng Chính phủ kế hoạch năm 2020
01/KH-BCĐ 09/06/2020 Kiểm tra tình hình thực hiện QĐ số 601/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của ...

    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

    


Chương trình, Kế hoạch

    

 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website