Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 2555 items in 128 pages
71/QĐ-HĐND 23/09/2019 Thành lập Giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tại Phòng ...
179/TB-UBND 23/09/2019 Tổ chức đưa, đón đại biểu về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III-2019
712/UBND-NC 23/09/2019 Triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính; cải thiện tiêu chí "Hiện đại hóa hành chính công" trên địa bàn huyện
720/UBND-NC 23/09/2019 Đăng ký danh sách tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 2019
714/UBND-KT 23/09/2019 Triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
717/UBND-VX 23/09/2019 Tuyên truyền Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019
174/GM-UBND 23/09/2019 Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020
92/KH-UBND 20/09/2019 Thực hiện Chương trình số 230-CTr/TU Tỉnh ủy và Kế hoạch 172/KH-UBND UBND tỉnh về thực hiện NQ 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị
178/TB-UBND 19/09/2019 Nội dung cuộc họp giao ban Thường trực UBND huyện ngày 03/9/2019
177/TB-UBND 19/09/2019 Nội dung phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 8/2019
705/UBND-TH 19/09/2019 Đề nghị hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vống Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
706/UBND-VX 19/09/2019 Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019
701/UBND-NC 18/09/2019 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019
702/UBND-TH 18/09/2019 Tăng cường công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện
173/GM-UBND 18/09/2019 UBND huyện làm việc với xã Atiêng về Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã
700/UBND-VX 17/09/2019 Báo cáo chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giai đoạn 2021-2025
694/UBND-NC 17/09/2019 Đôn đốc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
172/GM-UBND 17/09/2019 Tổ chức tập huấn hệ thống phần mềm Hành chính công điện tử cấp xã tại huyện Tây Giang
171/GM-UBND 17/09/2019 Tổ chức kiểm tra khảo sát thực tế địa điểm Trường Tiểu học Atiêng để phục vụ việc lắp đặt hồ bơi lắp ghép
696/UBND-TH 17/09/2019 Triển khai thực hiện các nội dung trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

    


 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website