Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 01/KH-PĐPH
Ngày ban hành: 03/03/2021
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 03/03/2021
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:01.KH.signed.pdf[ Tải về ]1.53 Mb

Nội dung trích yếu :
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021