Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 25/GM-UBND
Ngày ban hành: 01/03/2021
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 01/03/2021
UBND huyện tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ triển khai khắc phục thiệt hại do các đợt mứ, bão gây ra trong năm 2020 (theo Công văn số 32/UBND-KT ngày 12/01/2021 và Công văn số 74/UBND-KT ngày
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:25.GM.signed.pdf[ Tải về ]326.72 Kb

Nội dung trích yếu :
UBND huyện tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ triển khai khắc phục thiệt hại do các đợt mứ, bão gây ra trong năm 2020 (theo Công văn số 32/UBND-KT ngày 12/01/2021 và Công văn số 74/UBND-KT ngày 26/01/2021); những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp triển khai