Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 308/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/02/2021
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 26/02/2021
Phê duyệt danh sách (đợt 1) hộ gia đình người ó công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo QĐ 3584/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh năm 2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:QUYẾT ĐỊNH SỐ 308.pdf[ Tải về ]1.13 Mb

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt danh sách (đợt 1) hộ gia đình người ó công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo QĐ 3584/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh năm 2021