Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 24/GM-UBND
Ngày ban hành: 26/02/2021
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 26/02/2021
Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:GIẤY MỜI SỐ 24.pdf[ Tải về ]263.47 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện