Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 23/GM-UBND
Ngày ban hành: 25/02/2021
Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 25/02/2021
Gặp mặt cán bộ hưu trí, già làng và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:23.GM.signed.pdf[ Tải về ]6.68 Mb

Nội dung trích yếu :
Gặp mặt cán bộ hưu trí, già làng và người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2021