Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 20/GM-UBND
Ngày ban hành: 25/02/2021
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 25/02/2021
Dự Lễ hội Khai năm tạ ơn rừng huyện Tây Giang, năm 2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:20.GM.signed.pdf[ Tải về ]361.87 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự Lễ hội Khai năm tạ ơn rừng huyện Tây Giang, năm 2021