Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 04/QĐ-UBBC
Ngày ban hành: 24/02/2021
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 24/02/2021
Thành lập Tổ giúp việc UBBC đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:04.QĐ.pdf[ Tải về ]429.6 Kb

Nội dung trích yếu :
Thành lập Tổ giúp việc UBBC đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026