Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 08/QĐ-UBBC
Ngày ban hành: 08/02/2021
Người ký: UBBC
Ngày hiệu lực: 08/02/2021
Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:08-UBBC_0001.pdf[ Tải về ]996.26 Kb

Nội dung trích yếu :
Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026