Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 289/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/02/2021
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 04/02/2021
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:289.QĐ.signed.pdf[ Tải về ]1.65 Mb

Nội dung trích yếu :
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021