Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 274/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/02/2021
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 03/02/2021
Bổ sung kế hoạch vốn cho UBND xã Lăng, Bhalê từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2021 tỉnh hỗ trợ thực hiện sắp xếp dân cư theo NQ 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:274.QĐ 1.signed.pdf[ Tải về ]3.14 Mb

Nội dung trích yếu :
Bổ sung kế hoạch vốn cho UBND xã Lăng, Bhalê từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2021 tỉnh hỗ trợ thực hiện sắp xếp dân cư theo NQ 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017