Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 12/KH-UBND
Ngày ban hành: 02/02/2021
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 02/02/2021
Tổ chức Lễ hội khai năm tạ ơn rừng huyện Tây Giang năm 2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:12.KH 1.signed.pdf[ Tải về ]1.05 Mb

Nội dung trích yếu :
Tổ chức Lễ hội khai năm tạ ơn rừng huyện Tây Giang năm 2021