Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 227/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/01/2021
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 25/01/2021
Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện năm 2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:227.QĐ.signed.pdf[ Tải về ]3.61 Mb

Nội dung trích yếu :
Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện năm 2021