Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 11/GM-UBND
Ngày ban hành: 21/01/2021
Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 21/01/2021
UBND huyện tổ chức họp bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và bàn các nội dung liên quan khác
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:11.GM.signed.pdf[ Tải về ]317.47 Kb

Nội dung trích yếu :
UBND huyện tổ chức họp bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và bàn các nội dung liên quan khác