Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 10/GM-UBND
Ngày ban hành: 20/01/2021
Người ký: Hồ Văn Tịnh
Ngày hiệu lực: 20/01/2021
Dự thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí Nông thôn mới tại xã Atiêng
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:10.GM.signed.pdf[ Tải về ]351.38 Kb

Nội dung trích yếu :
Dự thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí Nông thôn mới tại xã Atiêng