Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 04/TB-UBND
Ngày ban hành: 19/01/2021
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 19/01/2021
Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Giám đốc BQL AD-QĐ-ĐT huyện Tây Giang
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:05.TB.signed.pdf[ Tải về ]290.19 Kb

Nội dung trích yếu :
Giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Giám đốc BQL AD-QĐ-ĐT huyện Tây Giang