Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 29/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/01/2021
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 14/01/2021
Ban hành các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:29.QĐ.signed.pdf[ Tải về ]388.21 Kb
File thứ 2:BTNN.pdf[ Tải về ]1.03 Mb
File thứ 3:KH CTTP.pdf[ Tải về ]1.76 Mb
File thứ 4:KH HG.pdf[ Tải về ]1.94 Mb
File thứ 5:KH KTXL.pdf[ Tải về ]1.09 Mb
File thứ 6:TD THPL.pdf[ Tải về ]809.83 Kb
File thứ 7:XLVP.pdf[ Tải về ]1.09 Mb

Nội dung trích yếu :
Ban hành các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021