Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 28/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/01/2021
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 14/01/2021
Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tây Giang
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:28.QĐ.signed.pdf[ Tải về ]713.42 Kb

Nội dung trích yếu :
Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tây Giang