Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 26/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/01/2021
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 14/01/2021
Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Tây Giang
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:26.QĐ.signed.pdf[ Tải về ]769.07 Kb

Nội dung trích yếu :
Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Tây Giang