Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 11/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/01/2021
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 12/01/2021
Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:11.QĐ.signed.pdf[ Tải về ]560.06 Kb

Nội dung trích yếu :
Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026