Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 06/BC-UBND
Ngày ban hành: 11/01/2021
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 11/01/2021
Nhu cầu vốn đầu tư dở dang thuộc CT MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 tiếp tục chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:06.BC.signed.pdf[ Tải về ]2.06 Mb

Nội dung trích yếu :
Nhu cầu vốn đầu tư dở dang thuộc CT MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 tiếp tục chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025