Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 01/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/01/2021
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 05/01/2021
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành hết liệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:01.QĐ.signed.pdf[ Tải về ]509.76 Kb

Nội dung trích yếu :
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành hết liệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020