Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 2168/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/12/2020
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 29/12/2020
Phê duyệt Đề án phát triển vùng dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1869.QĐ.signed.pdf[ Tải về ]524.04 Kb

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt Đề án phát triển vùng dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025