Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 2131/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/12/2020
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 24/12/2020
Danh sách công chức thực hiện nhiệm vụ TN&TKQ TTHC tại Bộ phận TN&TKQ TTHC huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:2131.QĐ.signed.pdf[ Tải về ]939.95 Kb

Nội dung trích yếu :
Danh sách công chức thực hiện nhiệm vụ TN&TKQ TTHC tại Bộ phận TN&TKQ TTHC huyện