Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 191/GM-UBND
Ngày ban hành: 25/11/2020
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 25/11/2020
Dự lễ công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Dự lễ công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức