Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 190/GM-UBND
Ngày ban hành: 24/11/2020
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 24/11/2020
Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với UBND huyện khảo sát tình hình kết quả triển khai thực hiện một số NQ HĐND tỉnh trên lĩnh vực dân tộc, miền núi có hiệu lực đến năm 2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:190.signed.pdf[ Tải về ]320.6 Kb

Nội dung trích yếu :
Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với UBND huyện khảo sát tình hình kết quả triển khai thực hiện một số NQ HĐND tỉnh trên lĩnh vực dân tộc, miền núi có hiệu lực đến năm 2020