Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 184/GM-UBND
Ngày ban hành: 13/11/2020
Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 13/11/2020
Tổ chức họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là người đứng đầu các cơ quan chuyên môn; viên chức lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện và đánh giá xếp lạo cán bộ lãnh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:184.GM.signed.pdf[ Tải về ]352.36 Kb

Nội dung trích yếu :
Tổ chức họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là người đứng đầu các cơ quan chuyên môn; viên chức lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện và đánh giá xếp lạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã