Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 1532/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/10/2020
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 05/10/2020
Thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới giai đoạn 2018-2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1532.QĐ.signed.pdf[ Tải về ]439.79 Kb

Nội dung trích yếu :
Thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới giai đoạn 2018-2020