Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: HĐND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 98/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/09/2020
Người ký: Zơrâm KaGió
Ngày hiệu lực: 29/09/2020
Thành lập Đoàn giám sát thực hiện QĐ số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của TTCP; NQ số 12/2016/NQ-HĐND, NQ số 49/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:98.QĐ.signed.pdf[ Tải về ]696.71 Kb

Nội dung trích yếu :
Thành lập Đoàn giám sát thực hiện QĐ số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của TTCP; NQ số 12/2016/NQ-HĐND, NQ số 49/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh