Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 80/TB-UBND
Ngày ban hành: 13/08/2020
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 13/08/2020
Treo cở rủ và dừng, hoãn các hoat động vui chơi, giải trí trong hai ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (ngày 14-15/8/2020)
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:THÔNG BÁO SỐ 80.pdf[ Tải về ]229.74 Kb

Nội dung trích yếu :
Treo cở rủ và dừng, hoãn các hoat động vui chơi, giải trí trong hai ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (ngày 14-15/8/2020)