Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 125/GM-UBND
Ngày ban hành: 12/08/2020
Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 12/08/2020
UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến với BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp huyện về công tác phòng, chóng Covid-19 trên địa tỉnh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:GIẤY MỜI SỐ 125.pdf[ Tải về ]185.22 Kb

Nội dung trích yếu :
UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến với BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp huyện về công tác phòng, chóng Covid-19 trên địa tỉnh