Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản (3)

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 1116/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/08/2020
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 11/08/2020
Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi lo trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:QUYẾT ĐỊNH SỐ 1116.pdf[ Tải về ]10.94 Mb

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi lo trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2020